Dane finansowe

W Międzynarodowych Targach Gdańskich rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

ROK 2015
Wartość przychodów 27.986.195,87 zł
Wartość EBITDA + 4.229.635,79 zł

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
NIP 584 025 37 05, Regon 001363012
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 32.017.700, w pełni opłacony
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000038362