Dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu WZA MTG
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
więcej…


Piąte wezwanie do złożenia akcji MTG
Treść ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wezwaniu akcjonariuszy Międzynarodowych Targów Gdańskich SA do złożenia akcji w siedzibie Spółki opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16.12.2020 roku.
więcej…


Czwarte wezwanie do złożenia akcji MTG
Treść ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wezwaniu akcjonariuszy Międzynarodowych Targów Gdańskich SA do złożenia akcji w siedzibie Spółki opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25.11.2020 roku.
więcej…


Trzecie wezwanie do złożenia akcji MTG
Treść ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wezwaniu akcjonariuszy Międzynarodowych Targów Gdańskich SA do złożenia akcji w siedzibie Spółki opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03.11.2020 roku.
więcej…


Drugie wezwanie do złożenia akcji MTG
Treść ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wezwaniu akcjonariuszy Międzynarodowych Targów Gdańskich SA do złożenia akcji w siedzibie Spółki opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13.10.2020 roku.
więcej…


Pierwsze wezwanie do złożenia akcji MTG
Treść ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wezwaniu akcjonariuszy Międzynarodowych Targów Gdańskich SA do złożenia akcji w siedzibie Spółki opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 25.09.2020 roku.
więcej…


Ogłoszenie o zwołaniu WZA MTG
Zarząd spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, wpisanej do KRS w dniu 24.08.2001 r. pod numerem KRS: 0000038362 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 03 września 2020 roku o godz.10.00.
więcej…