Struktura własnościowa

Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym
Gmina Miasta Gdańska 59,79 %
Fundusz Inwestycji Samorządowych
Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych
Aktywów Niepublicznych
32,08 %
Osoby prawne i fizyczne 4,15 %
Województwo Pomorskie 3,98 %
Razem 100 %