Zarząd i dyrekcja

Andrzej Bojanowski

prezes Zarządu
tel. 58 554 92 00

Maciej Glamowski

wiceprezes Zarządu
tel. 58 554 92 00

Jolanta Kołakowska-Sochaczewska

dyrektor ds. finansowych | prokurent
tel. 58 554 92 00

Ewa Niemczyk

dyrektor ds. organizacji targów
tel. 58 554 91 55
ewa.niemczyk@mtgsa.com.pl

Danuta Moruś

dyrektor ds. technicznych i zarządzania majątkiem
tel. 58 554 93 33
danuta.morus@mtgsa.com.pl

Joanna Czauderna-Szreter

dyrektor ds. marketingu
tel. 58 554 91 48
joanna.czauderna@mtgsa.com.pl

Magdalena Magdzińska

z-ca dyrektora ds. organizacji targów
tel. 58 554 92 08
magda.magdzinska@mtgsa.com.pl

Maria Makuś-Leszman

z-ca dyrektora ds. technicznych i zarządzania majątkiem
tel. 58 554 91 40
maria.leszman@mtgsa.com.pl